ART OUTLET: Sztuka Współczesna (wyniki)
24 stycznia 2019 godz. 19:00

Ryszard Winiarski (1936 Lwów - 2006 Warszawa)
"Order ninth vertical game 4x4", 1981 r.
Cena wylicytowana: 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6
Ryszard Winiarski (1936 Lwów - 2006 Warszawa)
"Order ninth vertical game 4x4", 1981 r.

Cena wylicytowana: 26 000 zł

akryl, ołówek/deska, 69 x 4 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'order | ninth | vertical| game | 4 x 4 | winiarski | 81 | 9.' oraz wskazówka montażowa
ID: 57842
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.