ART OUTLET: Sztuka Współczesna (wyniki)
24 stycznia 2019 godz. 19:00

Ryszard Winiarski (1936 Lwów - 2006 Warszawa)
"Chance in game for four", 1991 r.
Cena wylicytowana: 75 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5
Ryszard Winiarski (1936 Lwów - 2006 Warszawa)
"Chance in game for four", 1991 r.

Cena wylicytowana: 75 000 zł

akryl, ołówek/sklejka, 64 x 64 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'chance in game for four winiarski '91'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Chance in game for four | Przypadek w grze dla czterech | winiarski '91'
ID: 66260
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.