ART OUTLET - Sztuka Dawna
23 stycznia 2020, godz. 19:00

Wlastimil Hofman (1881 Praga - 1970 Szklarska Poręba)
"Zdjęcie Chrystusa z Krzyża", 1914
Estymacja: 30 000 - 42 000 zł
Numer obiektu na aukcji
18
Wlastimil Hofman (1881 Praga - 1970 Szklarska Poręba)
"Zdjęcie Chrystusa z Krzyża", 1914

Estymacja: 30 000 - 42 000 zł

olej/tektura, 67,5 x 99 cm
sygnowany l.d.: 'Wlastimil Hofman'
na odwrociu papierowa nalepka autorska z opisem i datowaniem pracy
ID: 59649
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • spadkobiercy przedwojennej kolekcji w Drohobyczu