ART OUTLET - Sztuka Dawna
23 stycznia 2020, godz. 19:00

Wiktor Korecki (1890 Kamieniec Podolski - 1980 Milanówek k. Warszawy)
Pejzaż zimowy
Estymacja: 12 000 - 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
42
Wiktor Korecki (1890 Kamieniec Podolski - 1980 Milanówek k. Warszawy)
Pejzaż zimowy

Estymacja: 12 000 - 16 000 zł

olej/płótno, 64,5 x 103 cm
sygnowany l.d.: 'W. Korecki'
ID: 79947
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.