ART OUTLET - Sztuka Dawna
23 stycznia 2020, godz. 19:00

Włodzimierz Terlikowski (1873 Poraj k. Łodzi - 1951 Paryż)
Pejzaż wiosenny
Estymacja: 12 000 - 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9
Włodzimierz Terlikowski (1873 Poraj k. Łodzi - 1951 Paryż)
Pejzaż wiosenny

Estymacja: 12 000 - 18 000 zł

olej/płótno, 37 x 46 cm
sygnowany p.d.: 'Wł. Terlikowski'
ID: 74814
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.