ART OUTLET - Sztuka Dawna
23 stycznia 2020, godz. 19:00

Leszek Stańko (1925 - 2011)
Zimowy widok tatrzański, 1984
Estymacja: 1 400 - 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Leszek Stańko (1925 - 2011)
Zimowy widok tatrzański, 1984

Estymacja: 1 400 - 2 000 zł

olej/tektura, 22,5 x 32 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'LESZEK STAŃKO | ZAKOPANE 1984 R.'
ID: 71828
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.