ART OUTLET - Sztuka Dawna
23 stycznia 2020, godz. 19:00

Włodzimierz Terlikowski (1873 Poraj k. Łodzi - 1951 Paryż)
Kwiaty, 1948
Estymacja: 11 000 - 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Włodzimierz Terlikowski (1873 Poraj k. Łodzi - 1951 Paryż)
Kwiaty, 1948

Estymacja: 11 000 - 15 000 zł

olej/płótno, 46 x 32,5 cm
sygnowany trzykrotnie: 'Terlikowski' i datowany l.d.: '1948'
ID: 51286
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.