ART OUTLET: Sztuka Współczesna (wyniki)
26 października 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
46

Cena wylicytowana: 1 800 zł

olej/płótno, 78 x 65 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Barbara Świderska | "Pejzaż" 61 r | 65 x 78'
na odwrociu nalepka z I Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie
ID: 51709
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.