ART OUTLET: Sztuka Dawna (wyniki)
11 maja 2017 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
65

* Cena wylicytowana: 32 000 zł

olej/płótno dublowane, 54 x 65 cm
sygnowany l.d.: 'Hayden'
na odwrociu papierowa nalepka z autorskim opisaniem obrazu oraz ślady drugiej nalepki
ID: 49509
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Francja kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Henri Hayden, Mistrzowie École de Paris, Warszawa 2013, s. 64, kat. poz. 43 (il.)