Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
30 czerwca 2020 godz. 19:00

Jerzy Kossak (1886 Kraków - 1955 Kraków)
Odwrót Napoleona spod Moskwy , 1936
Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
89
Jerzy Kossak (1886 Kraków - 1955 Kraków)
Odwrót Napoleona spod Moskwy , 1936

Cena wylicytowana: 28 000 zł

olej/płótno, 75 x 96 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Jerzy Kossak | 1936'
na odwrociu nalepka Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych w Krakowie
ID: 86195
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • porównaj: Kazimierz Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 18, poz. 55 i 56 (il.)
Wystawiany
  • Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych w Krakowie, luty-lipiec 1936 (?)
Więcej informacji
Kampania Napoleona z 1812, na której tle rozgrywają się sceny „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, zakończyła się porażką i stanowiła „początek końca” błyskotliwego podboju Europy przez cesarza. Mickiewicz rysował na kartach epopei wodza w sposób afirmatywny, dopiero idącego na Rosję, a Jerzy Kossak pokazuje jego odwrót i klęskę wyprawy moskiewskiej. Definitywny rozpad wojska nastąpił wskutek mroźnej aury oraz dotkliwego głodu, które dokuczały przegranym. Polacy w szeregach Napoleona należeli do najwytrwalszych, walczyli z atakującymi oddziały kozakami oraz stanowili straż przyboczną wodza. Kossak, przedstawiając temat klęski napoleońskiej, zyskał dużą popularność. Pierwszy obraz z tej serii namalował 27-letni artysta w 1913, krótko przed wybuchem Wielkiej Wojny (miejsce przechowywania nieznane). W kolejnych dekadach powracał do wypracowanej redakcji tej historii, a dzisiaj najpopularniejszymi i często reprodukowanymi wersjami pozostają obrazy z 1923 (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) oraz 1927 (Muzeum Narodowe w Warszawie). Prezentowany obraz stanowi replikę autorską wiernie powtarzającą wzór dwóch kompozycji z lat 20. Kossak zastosował w tym przypadku ciekawe rozwiązania kolorystyczne. Szaro-błękitną połać pejzażu skrytego w zimowej zawierusze urozmaicają akcenty barwne: żółć, zieleń, błękit czy fiolet w partiach strojów cesarza i sztabu oraz różowo-pomarańczowa linia ogniście rozświetlonego nieba. Interesującym zabiegiem wydaje się przedstawienie wizyjnej figury Sfinksa majaczącej na horyzoncie. Zjawa ukazuje się w promieniach zachodzącego słońca, przypominając cesarzowi o niegdysiejszych sukcesach kampanii egipskiej lat 1798-1801. Symboliczna aura przedstawienia opiewa mit napoleoński, lecz i za sprawą odwołania się do toposu zmiennej fortuny obraz Kossaka stanowi wymowny przypis do sytuacji politycznej kraju około 1939.