Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
30 czerwca 2020 godz. 19:00

Henryk Gotlib (1890 Kraków - 1966 South Godstone (Anglia))
Zachód słońca (Pejzaż z siedzącymi postaciami), lata 20. XX w.
Estymacja: 12 000 - 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
62
Henryk Gotlib (1890 Kraków - 1966 South Godstone (Anglia))
Zachód słońca (Pejzaż z siedzącymi postaciami), lata 20. XX w.

Estymacja: 12 000 - 18 000 zł

olej/płótno, 56 x 66 cm
sygnowany p.d.: 'HEN GOT'
ID: 77779
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • szkic do kompozycji: Landscape with sitting figures, ołówek/papier, kolekcja Sir Normana Reida
Więcej informacji
Henryk Gotlib, uznany malarz, grafik i kolorysta studia artystyczne odbył początkiem XX wieku w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Unierzyskiego i Wojciecha Weissa. Dalsza droga edukacji wiodła też przez Wiedeń i Monachium. Artysta obcował ze wskazanymi miastami w momencie ich wewnętrznego fermentu artystycznego, współistnienia różnych propozycji modernistycznych i formowania się tendencji awangardowych. Z pewnością skłoniło to Gotliba do szybkiego zaangażowania się – wstąpił do awangardowego ugrupowania Formiści, z którym wystawiał w latach 1920-22. W 1923 wyjechał do Paryża. Gotlib zaczął wystawiać na tamtejszych salonach, został członkiem Cercle des Artistes Polonais. Z tego okresu najpewniej pochodzi prezentowana w katalogu praca, bliska intensywnym kolorystycznie płótnom Henri Matisse’a. Jego malarstwo, wyrosłe na gruncie tendencji ekspresjonistycznych, przedstawiało osobiście rozumianą wersję koloryzmu. Malarz deformował i wysoce syntetyzował widziane przedmioty, posługiwał się wyrazistą, dysonansową paletą barwną, czyniąc z koloru podstawowy środek wyrazu emocjonalnego. Zająwszy stanowisko przeciwne pleneryzmowi i impresjonizmowi, artysta skoncentrował się na szczególnej roli wyobraźni i metafizyki w pojmowaniu i kreowaniu nowej rzeczywistości. Zachowany w prywatnej kolekcji rysunek pozwala lepiej zrozumieć prezentowaną scenę: grupa postaci siedzi na pagórku i przygląda się pofalowanemu pejzażowi, gdy powoli zapada zmrok. Osobliwa sygnatura będąca fuzją imienia i nazwiska artysty, ‘HENGOT’, pojawia się jedynie we wczesnych jego dziełach, np. w cyklu litografii z 1924 (6 litographies originales par Henryk Gotlib. Préface par Tristan Rémy, Paris 1924).