Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
30 czerwca 2020 godz. 19:00

Estymacja: 30 000 - 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
82

Estymacja: 30 000 - 40 000 zł

olej/płótno, 115,5 x 96 cm
sygnowany p.g.: 'IPieńkowski'
ID: 40582
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska