Art Outlet. Sztuka Dawna (wyniki)
30 czerwca 2020 godz. 19:00

Estymacja: 35 000 - 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
87

Estymacja: 35 000 - 50 000 zł

olej/płótno, 80 x 105,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Tadeusz Ajdukiewicz | 1914'
ID: 86095
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Bukareszt
Więcej informacji
Dzieła Tadeusza Ajdukiewicza, współcześnie nieco zapomniane, w swojej epoce cieszyły się popularnością na międzynarodowym rynku sztuki. Ajdukiewicz wywodził się z krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, gdzie od 1868 kształcił się w pracowni Władysława Łuszczkiewicza, historyka sztuki i prekursora historyzmu w polskim malarstwie. Tam otrzymał stypendium, co pozwoliło mu wyjechać z Wojciechem Kossakiem do Wiednia. Następnie obaj malarze przenieśli się do Monachium – Ajdukiewicz rozwijał swoje umiejętności w pracowni Józefa Brandta, co miało niewątpliwy wpływ na profil jego dojrzałej twórczości. Po zakończeniu studiów artysta zajmował się głównie malarstwem portretowym. Tworzone na zamówienie obrazy powstawały wtedy zwykle na polskich dworach kresowych. Sytuacja ta zmieniła się diametralnie w 1877, kiedy to Ajdukiewicz wyjechał do Paryża, skąd wyruszył w podróż artystyczną na Bliski Wschód. To właśnie wtedy artysta uległ urokowi orientalnych pejzaży i całej kultury wschodniej. Echa wrażeń, których malarz doświadczył podczas tej dalekiej podróży, pobrzmiewają w dziełach o tematyce orientalnej, które przewijają się przez cały okres twórczości Tadeusza Ajdukiewicza. W 1882 Ajdukiewicz przeniósł się do Wiednia na stałe i przejął pracownię po słynnym malarzu Hansie Makarcie. Był to okres artystycznej i finansowej prosperity. Polak cieszył się bowiem względami dworu habsburskiego i austriackich możnych. W następnych dekadach portretował arystokrację oraz realizował zamówienia rządowe m.in. w Anglii, Bułgarii, Rumunii (mianowano go nadwornym malarzem Karola I) czy Turcji. Na zlecenie rumuńskiego Ministerstwa Wojny opracował album poświęcony umundurowaniu wojsk. Od 1904 mieszkał pod Bukaresztem i pracował jako malarz rumuńskiego dworu. Z tego też okresu pochodzi prezentowany w katalogu pejzaż nadwodny z bawołami i czaplą. Dzieło oznacza się urokliwym zakomponowaniem tematu, którego pogodny nastrój został obudowany doskonałym warsztatem malarskim uwrażliwionym na światło i soczystość barw. Pejzażem tym Ajdukiewicz udowadnia, że potrafi poruszać się w wielu gatunkach malarskich, a wczucie się w harmonijność i koloryzm pejzażu pozwala na osiągnięcie finezji równej scenom orientalnym i dworskim portretom.