ART OUTLET - Sztuka Dawna
7 kwietnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 19 000 - 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6

Estymacja: 19 000 - 26 000 zł

olej/płótno, 45 x 60 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'W. de Terlikowski 1930'
na odwrociu na krośnie napis: ‘Vue d’Espagne’
ID: 83531
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.