ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
7 kwietnia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
48

Cena wylicytowana: 4 800 zł

olej, ołówek/papier naklejony na tekturę, 20 x 32 cm
sygnowany p.d.: 'S.E.'
na odwrociu papierowa nalepka wystawowa: 'EXHIBITION | STANISŁAW ELESZKIEWICZ | 1900 - 1963 | Lipert Gallery | 147 Milton Street | Greenpoint Brooklyn, NY 11222 | May 10 - June 14, 1986' oraz napis ołówkiem: '48'
ID: 51333
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna, Nowy Jork
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Stanisław Eleszkiewicz, kat. wyst., Lipert Gallery, Nowy Jork 1986, A/48
Wystawiany
  • Stanisław Eleszkiewicz 1900-1963. Paintings and Drawings, Lipert Gallery, Nowy Jork, 10 maja 14 czerwca 1986
Więcej informacji
Okropieństwo rewolucji na Ukrainie przyspieszyło jedynie decyzję Stanisława Eleszkiewicza o wyjeździe do wymarzonego Paryża. Droga ta jednak wiodła przez Grecję, a następnie Włochy. Ateny, w których znalazł się w 1919 roku, były niewątpliwie punktem przystankowym i momentem zetknięcia z monumentalną sztuką antyczną i prostotą życia miejscowych robotników, które to starcie fascynowało malarza. Eleszkiewicz często włóczył się po starym porcie w Pireusie w poszukiwaniu tematów malarskich. Rejestrował koloryt życia prowadzonego w tawernach odwiedzanych przez marynarzy i dokerów, szczególnie grę w bilard i w karty, oraz malowniczość małych wąskich uliczek, w których życie rozkwitało w pełni jedynie nocą.