ART OUTLET - Sztuka Dawna
7 kwietnia 2020 godz. 19:00

Wlastimil Hofman (1881 Praga - 1970 Szklarska Poręba)
Trzy dziewczynki - scena alegoryczna, 1924
Estymacja: 14 000 - 20 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5
Wlastimil Hofman (1881 Praga - 1970 Szklarska Poręba)
Trzy dziewczynki - scena alegoryczna, 1924

Estymacja: 14 000 - 20 000 zł

olej/tektura, 15,5 x 38 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Wlastimil | Hofman | 1924'
ID: 82719
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.