ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
7 kwietnia 2020 godz. 19:00

Wojciech Weiss (1875 Leorda, Rumunia - 1950 Kraków)
Portret Wandy Muchy, matki artystki Janiny Muszanki Łakomskiej, lata 40. XX wiek
Estymacja: 18 000 - 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
14
Wojciech Weiss (1875 Leorda, Rumunia - 1950 Kraków)
Portret Wandy Muchy, matki artystki Janiny Muszanki Łakomskiej, lata 40. XX wiek

Estymacja: 18 000 - 28 000 zł

olej/płótno, 65 x 49,5 cm
sygnowany p.d.: 'WW'
ID: 81204
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców Janiny Muszanki Łakomskiej (1920-1982)