ART OUTLET - Sztuka Dawna
7 kwietnia 2020 godz. 19:00

Janusz Podoski
Portret kobiety
Estymacja: 16 000 - 20 000 zł
Numer obiektu na aukcji
15
Janusz Podoski
Portret kobiety

Estymacja: 16 000 - 20 000 zł

olej/płótno, 50 x 40 cm
na odwrociu opisany na dolnej belce krosna, informacje o rodzinie Kędzierskich, w której modelka była boną do dzieci
ID: 82205
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.