ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
7 kwietnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 30 000 - 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
16

Estymacja: 30 000 - 40 000 zł

olej/płótno, 58 x 46 cm
sygnowany l.d.: ‘F. Żmurko’, datowany p.d.: ‘1902’
na odwrociu karta maszynopisu z - potwierdzającym autorstwo Żmurki - orzeczeniem dr. Kazimierza Buczkowskiego (Kraków, 1947 r.). Karta opatrzona imiennymi pieczątkami eksperta.
ID: 83267
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.