ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
7 kwietnia 2020 godz. 19:00

Marian Mokwa (1889 Malary - 1987 Sopot)
Pejzaż kaszubski (Jezioro Wdzydze), lata 70. XX wiek
Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9
Marian Mokwa (1889 Malary - 1987 Sopot)
Pejzaż kaszubski (Jezioro Wdzydze), lata 70. XX wiek

Cena wylicytowana: 12 000 zł

olej/płótno, 66,5 x 76,5 cm
sygnowany p.d.: 'Mokwa'
ID: 82346
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
  • Dom Aukcyjny ArtEmbassy, Łotwa