ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
7 kwietnia 2020 godz. 19:00

Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Martwa natura z fioletowym dzbankiem, 1965
Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20
Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Martwa natura z fioletowym dzbankiem, 1965

Cena wylicytowana: 28 000 zł

olej/płótno, 54 x 65 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Hayden | 65'
ID: 83534
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galerie Marwan Hoss, Paryż
  • Dom Aukcyjny Ader, Paryż, 2017
  • kolekcja prywatna, Polska