ART OUTLET - Sztuka Dawna
7 kwietnia 2020 godz. 19:00

Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Linia kolejowa w Mareuil-sur-Ourcq
Estymacja: 16 000 - 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
21
Henryk Hayden (1883 Warszawa - 1970 Paryż)
Linia kolejowa w Mareuil-sur-Ourcq

Estymacja: 16 000 - 24 000 zł

olej/papier, 33 x 46 cm
sygnowany l.d.: 'Hayden'
ID: 83520
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Artur Winiarski, Mistrzowie Ecole de Paris. Henri Hayden, Warszawa 2013, poz. kat. 96, s. 162.
Wystawiany
  • Mistrzowie Ecole de Paris, Villa La Fleur, Konstancin Jeziorna, 20 września 31 grudnia, 2013 rok