ART OUTLET - Sztuka Dawna
7 kwietnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 7 000 - 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Estymacja: 7 000 - 9 000 zł

olej/tektura, 18 x 24 cm
Na odwrociu nalepka Towarzystwa Zachęty Ssztuk Pięknych w Warszawie z 1902 roku z opisem pracy; kartka z dedykacją: ‘W dniu Imienin składamy Szanownej Pani serdeczne życzenia zdrowia, powodzenia w życiu i prosimy o przyjęcie skromnego upominku z czasów guzowskich. Guzów, dn. 27 VI. 1944’
na ramie pieczęć Pracowni Ram, Wiśniewski, Warszawa, ul. Nowomiejska 8.
ID: 83530
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Wystawiany
  • Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa, 1902 rok