ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
7 kwietnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 8 000 - 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
26

Estymacja: 8 000 - 10 000 zł

olej/płótno, 31 x 24 cm
sygnowany l.d.: 'J. Zucker'
ID: 79369
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Jakub Zucker, tekst Joanna Tarnawska, Warszawa 2011, s. 151 (il.)