ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
21 marca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Cena wylicytowana: 1 800 zł

olej/karton, 24 x 31,4 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany monogramem i datowany l.d.: 'CZ 57'
ID: 62025
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.