ART OUTLET. Sztuka Dawna (wyniki)
5 lipca 2018 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
79

* Cena wylicytowana: 10 000 zł

olej/płótno naklejone na tekturę, 36,5 x 45,5 cm
sygnowany p.d.: 'Rafał Malczewski'
ID: 24507
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Prezentowany olejny pejzaż Malczewskiego powstał najprawdopodobniej w okresie kanadyjskim, kiedy nadrealna maniera jego malarstwa uległa rozluźnieniu. Mimo to, da się obserwować charakterystyczne cechy jego twórczości krajobrazowej, jeszcze z okresu zakopiańskiego: bogaty koloryt, śmiałe operowanie światłem, silne akcentowanie detalu. Przestrzenny widok przypomina holenderskie pejzaże doby Złotego Wieku, np. panoramiczne wizerunki autorstwa Jacoba van Ruisdaela. Wizualnego napięcia kompozycji przydają stosunkowo niewielkie drzewa na pierwszym planie, które, zwyczajowo umieszczane w takiej partii obrazu, tworzą kurtynę. Tutaj, poprzez rozmiar i szczegółowość, dają wrażenie oglądania przez widza świata w miniaturze. Po wybuchu II wojny światowej artysta opuścił Zakopane i Polskę. Uciekał przez Słowację, Węgry i Włochy do Francji. W 1940 wyjechał przez Hiszpanię i Portugalię do Brazylii, gdzie pozostawał przez dwa lata. W tym czasie posługiwał się akwarelą, malując widoki Rio de Janeiro i Kurytyby. Kolejnym przystankiem na drodze jego wędrówki były Stany Zjednoczone. Okresowo mieszkał w Nowym Jorku, a w 1942 osiadł na stałe w Montrealu. Regularnie odbywał podróże-plenery malarskie, podczas których malował motywy pejzażowe z Gór św. Wawrzyńca czy Gór Skalistych.