ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
21 maja 2019 godz. 19:00

Maria Kawalerowicz (1916 - 1996)
Widok na kościół na Pęksowym Bryzku w Zakopanem, 1950 r.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
Numer obiektu na aukcji
28
Maria Kawalerowicz (1916 - 1996)
Widok na kościół na Pęksowym Bryzku w Zakopanem, 1950 r.

Cena wylicytowana: 1 200 zł

olej/tektura, 25,5 x 23 cm
sygnowany monogramem p.d.: 'M. G. K.'
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu: 'Zakopane | 1950 | Maria Guntner Kawalerowicz'
ID: 67962
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.