ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
21 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 9 000 zł

olej/płótno, 39,5 x 85,5 cm
sygnowany trudno czytelnie p.d.: 'Zygm (...)'
ID: 67923
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.