ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
21 maja 2019 godz. 19:00

Bronisława Rychter-Janowska (1868 Kraków - 1953 Kraków)
Powitanie przed dworkiem ("Pieniny Grywałd"), 1938 r.
Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10
Bronisława Rychter-Janowska (1868 Kraków - 1953 Kraków)
Powitanie przed dworkiem ("Pieniny Grywałd"), 1938 r.

Cena wylicytowana: 15 000 zł

olej/tektura, 33,5 x 48,5 cm
sygnowany, opisany i datowany p.d.: 'B. RYCHTER - JANOWSKA. | PIENINY GRYWAŁD. 1938 r.'
dedykacja autorska na odwrociu: 'Kochanej Drogiej Maryni Frege Tureczkowej | z wdzięcznością ofiarowuję | Bronia Rychter Janowska | Kraków 15. VIII. 1938 r.'
ID: 69386
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.