ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
21 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
29

Cena wylicytowana: 1 800 zł

olej/tektura, 32 x 42 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Józef Szperber | 1911.'
na odwrociu olejny szkic pejzażowy, papierowa nalepka wystawowa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z 1912 roku oraz papierowa nalepka z opisem pracy
ID: 69616
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Wystawiany
  • XVI Wystawa Sztuki, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1912 r.