ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
21 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Cena wylicytowana: 10 000 zł

olej/płótno, 50 x 100,5 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d: 'SJasienski 1881 Paris'
na odwrociu pieczęć francuskiego sklepu dla plastyków Hardy-Alan
ID: 69187
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.