ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
21 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
14

Cena wylicytowana: 32 000 zł

olej/płótno, 100,5 x 149 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'A. PIOTROWSKI | 1917'
ID: 70236
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Twórczość Piotrowskiego, poza burzliwym bułgarskim epizodem (artysta był korespondentem wojennym z Bułgarii, pracującym między innymi dla paryskiego "Le Monde illustré"), opiewa życie wsi. Po studiach w Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona Piotrowski wziął udział w ważnym epizodzie dla polskiego malarstwa XIX wieku - kilkuletnim okresie spędzonym z przyjaciółmi, Józefem Chełmońskim oraz Stanisławem Witkiewiczem, w pracowni urządzonej w Hotelu Europejskim. Już w tym czasie wyprawiał się wielokrotnie na wieś (m.in. wyjazd z Józefem Chełmońskim na Podole), by malować pejzaż i życie mieszkających tam ludzi. Były to przede wszystkim sceny z końmi - narowistymi i odmalowywanymi z maestrią. Przełom wieków to w twórczości Piotrowskiego porzucenie tematyki wiejskiej - powstawały wtedy interesujące płótna fantastyczno-modernistyczne. W ostatnich latach życia powrócił do tematyki rodzajowej swej młodości. Właśnie takim, późnym obrazem jest prezentowane "Na wsi". To, co uderza w płótnie, a jest charakterystyczne dla talentu malarza, to nie tylko umiejętność znakomitego oddania przyrody. Jest tu również typowy dla niego zmysł narracyjny. Piotrowski, przedstawiając trzy osoby, potrafi w zajmujący sposób wciągnąć widza, "zadając pytanie" o charakter łączących je więzi.