ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
21 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
20

Cena wylicytowana: 6 000 zł

olej/tektura, 30 x 35,5 cm
na odwrociu pieczątka i podpis artysty potwierdzające autentyczność
ID: 68046
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • spadkobiercy artysty
Wystawiany
  • "Dla nieba i ziemi. Antoni Michalak malarstwo", Muzeum Lubelskie w Lublinie, 19 stycznia 2 kwietnia 2018