ART OUTLET - Sztuka Dawna (wyniki)
21 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
19

Cena wylicytowana: 6 500 zł

olej/tektura, 21,5 x 40 cm
na odwrociu pieczątka i podpis artysty potwierdzające autentyczność
ID: 68045
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • spadkobiercy artysty