174 Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
14 czerwca 2012 godz. 19:00

Numer obiektu na aukcji
74

* Cena wylicytowana: 2 800 zł

olej/tektura, 36 x 50 cm
sygnowany l. d.: 'WIKTOR KORECKI' Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 r. przeprowadził się do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownie; spłonęła ona podczas Powstania Warszawskiego, a wraz z nią wiele jego prac. W 1946 r. zamieszkał w Komorowie, skąd przeniósł się do Milanówka. Tematem jego obrazów były głównie nastrojowe pejzaże i krajobrazy Mazowsza przedstawiane w różnych porach roku. Na jego twórczość wpłynęło malarstwo pejzażowe J. Chełmońskiego i J. Rapackiego. Estymacja: 3 500 - 5 000