136 Aukcja Varia (wyniki)
11 grudnia 2004, godz. 19:00

6 kieliszków do jajek z podstawkami, 1 połowa XX w.
Anglia
Cena wylicytowana: 550 zł
Numer obiektu na aukcji
230
6 kieliszków do jajek z podstawkami, 1 połowa XX w.
Anglia

Cena wylicytowana: 550 zł

srebro, sterling, waga: 210 g
ścianki ażurowe

Dodaj obiekt

1
Svetlana Fedorovna Ivannikova
Bohater wojenny z wnuczką, 1986 r.
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
2
Stefan Małecki
Plakat - "V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów"
* Cena wylicytowana: 800 zł
3
Jan Kosidowski
Redakcja "Świata", 1953/2013 r.
* Cena wylicytowana: 400 zł
4
Lew Aleksandrowicz Russow
"Praworządność sowieckiej władzy", około poł. XX w.
Cena wylicytowana: 2 200 zł
5
Witalij Aleksandrowicz Markin
Przemówienie na zjeździe partii, 1950 (?) r.
Cena wylicytowana: 3 800 zł
6
Svetlana Fedorovna Ivannikova
"Vasylienko Taisia Nikołakjevna - naczelnik wydziału paszportowego", 1982 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
7
Autor nieznany
Portret Włodzimierza Lenina, około poł. XX w.
Cena wylicytowana: 1 500 zł
8
Georgij Żevago
Włodzimierz Lenin przemawia na spotkaniu z młodzieżą, 1966 r.
Cena wylicytowana: 1 300 zł
9
Irena Popiołek
"Poligon", 1968 r.
Estymacja: 2 500 - 4 000 zł
10
Autor nieznany
Plac czerwony, około poł. XX w.
* Cena wylicytowana: 3 200 zł
11
Eugeni Łuczenko
Trzej górnicy, 1960 r.
Cena wylicytowana: 5 000 zł
12
Papierosy 'Silesia', 'Popularne', 'Klubowe' (3 opak.)
* Cena wylicytowana: 350 zł
13
Tablica BHP - "PALENIE SUROWO WZBRONIONE"
Cena wylicytowana: 350 zł
14
Tablica BHP - "Wypadki przy pracy należy niezwłocznie zgłaszać kierownictwu"
Cena wylicytowana: 450 zł
15
Tablica BHP - "Obsługa suwnicy wyłącznie przez osoby uprawnione"
Cena wylicytowana: 200 zł
16
Tablica BHP - "Zdejmowanie osłon surowo wzbronione!"
Cena wylicytowana: 250 zł
17
Tablica BHP - "HYDRANT"
Cena wylicytowana: 300 zł
18
Tablica BHP "CHWILA NIEUWAGI KALECTWO NA CAŁE ŻYCIE"
Cena wylicytowana: 350 zł
19
Tablica BHP - "NIE ZASTAWIAJ DRÓG TRANSPORTOWYCH. WOLNA DROGA UCHRONI CIĘ PRZED WYPADKIEM!"
Cena wylicytowana: 200 zł
20
Tablica BHP - "Obowiązkiem Twoim jest dbanie o stanowisko pracy i odpowiednio bezpieczne narzędzia"
Cena wylicytowana: 450 zł
21
Helena Żelazko-Wilczyńska
Huta
Estymacja: 3 000 - 5 000 zł
22
Władysław Rokosz
"Pracownia malarska w krakowskiej fabryce kabli", 1961 r.
Estymacja: 3 500 - 5 000 zł
23
Anatoli Szkolin
Praca w fabryce, 1961 r.
Cena wylicytowana: 1 800 zł
24
Autor nieznany
"Naprawa drogi pod Kazimierzem", lata 50-te XX w.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
25
Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju (obligacja RP o wartości 2000 zł), 1946 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
26
Ryszard Ledwos
Z cyklu: "Praca III"
* Cena wylicytowana: 4 200 zł
27
Bolesław Bierut
Bolesław Bierut, "Sześcioletni plan odbudowy Warszawy", 1951 r.
Cena wylicytowana: 1 100 zł
28
Ryszard Ledwos
Z cyklu: "Praca I"
* Cena wylicytowana: 5 000 zł
29
Kartki na żywność MI i MII (6 szt.), 1989 r.
Cena wylicytowana: 200 zł
30
Aleksandr Gerasimow (?)
"Laboratorium", lata 50. XX w.
* Cena wylicytowana: 700 zł
31
Feliks Lis
"Wieś miastu - miasto wsi"
Estymacja: 3 500 - 5 000 zł
32
Autor nieznany
"Doręczyciel", około poł. XX w.
Cena wylicytowana: 3 200 zł
33
Karpo Demjanovye Trochymenko
Kobieta z motyką, 1945 r. (?)
Cena wylicytowana: 800 zł
34
Autor nieznany
Trzy uczennice, około poł. XX w.
Cena wylicytowana: 5 000 zł
35
Boris Pietrowicz Belmasow
"Pomocnik traktorzysty", 1973 r.
Cena wylicytowana: 1 300 zł
36
Juliusz Krajewski
Dwie kobiety w polu
Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
37
Autor nieznany
Dziewczyna, około poł. XX w.
Cena wylicytowana: 7 000 zł
38
Autor nieznany
"Kołchoźnica", 1956 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
39
Andrzej Wróblewski
[Traktor] na odwrociu szkice
Cena wylicytowana: 50 000 zł
40
Boris Preobrateński
"Z Leniniem", 1970 r.
Cena wylicytowana: 1 700 zł
41
Autor nieznany
"Studium do obrazu IV konferencja partii", 1949 r.
Cena wylicytowana: 1 100 zł
42
Autor nieznany
Cekaemista, około poł. XX w.
* Cena wylicytowana: 1 900 zł
43
Autor nieznany
Portret Stalina, 1938 r.
Cena wylicytowana: 1 700 zł
44
Autor nieznany
"Pojmanie dywersanta", 1957 r.
Cena wylicytowana: 900 zł
45
Janusz Paweł Janowski
Stalin i Bierut, 1952 r.
Cena wylicytowana: 1 600 zł
46
Autor nieznany
"Przyjazd Lenina do Piotrogrodu"
Cena wylicytowana: 600 zł
47
Aleksandr Timofeiew
Portret Stalina, 1952 r.
Cena wylicytowana: 2 000 zł
48
Autor nieznany
"Pierwszy bój", około poł. XX w.
* Cena wylicytowana: 600 zł
49
Autor nieznany
Włodzimierz Lenin i Nadieżda Krupska, 1961 r.
Cena wylicytowana: 800 zł
50
Galina Stariszko
Żołnierze nad rzeką, 1951 r.
Cena wylicytowana: 6 000 zł
51
Autor nieznany
Obrona Carycyna w 1918 r., 1956 r.
* Cena wylicytowana: 600 zł
52
Autor nieznany
"Lenin i Gorki", 1962 r.
Cena wylicytowana: 800 zł
53
Georgij Żevago
"Włodzimierz Lenin", 1971 r.
* Cena wylicytowana: 1 100 zł
54
Stefan Just
Narada z towarzyszem Dzierżyńskim
* Cena wylicytowana: 4 000 zł
55
Autor nieznany
Portret Włodzimierza Lenina, 1947 r.
Cena wylicytowana: 1 000 zł
56
Aleksjej W. Fiodorow (?)
Włodzimierz Lenin w parku, 1965-67 r.
Cena wylicytowana: 1 600 zł
57
Aleksjej W. Fiodorow (?)
"Portret Włodzimierza Ilicza Lenina", około poł. XX w.
Cena wylicytowana: 1 600 zł
58
Autor nieznany
Portret Marszałka Rokossowskiego, lata 50-te XX w.
Cena wylicytowana: 600 zł
59
Autor nieznany
"Włodzimierz Lenin jako gimnazjalista 8 klasy", około poł. XX w.
* Cena wylicytowana: 500 zł
60
Autor nieznany
Portret Włodzimierza Lenina, około poł. XX w.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
61
Autor nieznany
Autoportret, 1947 r.
* Cena wylicytowana: 400 zł
62
Aleksandr Michaiłowicz Ljubimow
Portret dziewczyny, 1 poł. XX w.
Cena wylicytowana: 4 200 zł
63
Autor nieznany
Stary generał, 1 poł. XX w.
Cena wylicytowana: 1 300 zł
64
Autor nieznany
Włodzimierz Lenin, 1960 r.
* Cena wylicytowana: 1 000 zł
65
Wladimir Aleksandrowicz Serow
W.I. Lenin - szkic do obrazu "Wiadomości ze wsi", lata 50-te XX w.
Cena wylicytowana: 600 zł
66
Aleksander Kobzdej
Plakat - "Do walki o wykonanie III roku planu 6-letniego", 1952 r.
Cena wylicytowana: 2 600 zł
67
Tomasz Rumiński
Plakat - "ZSRR - Tak hartowała się stal", 1972 r.
* Cena wylicytowana: 400 zł
68
Wiktor Górka
Plakat - "Pokój narodom, klęska faszyzmowi", 1952 r.
* Cena wylicytowana: 2 000 zł
69
Robert Sobczyński
Plakat - "V zjazd PZPR", 1968 r.
* Cena wylicytowana: 400 zł
70
Wiktor Górka
Plakat - "Nasza konstytucja", 1952 r.
* Cena wylicytowana: 3 000 zł
71
Marek Mosiński
Plakat - "Październik - wiecznie żywe idee Lenina", 1968 r.
Cena wylicytowana: 700 zł
72
Plakat - "Cały naród buduje swoją stolicę"
Cena wylicytowana: 3 200 zł
73
Gabriel Rechowicz
Plakat - "Niech żyje święto pokoju i radości 22 lipca"
Cena wylicytowana: 1 000 zł
74
Sławomir Lewczuk
Plakat - "Chełm - Miastwo PKWN", 1978 r.
Estymacja: 500 - 1 000 zł
75
Sławomir Lewczuk
Plakat - "57 rocznica powstania Armii Radzieckiej - na straży pokoju i wspólnoty socjalistycznej", 1975 r.
Estymacja: 500 - 1 000 zł
76
Józef Mroszczak
Plakat - "1917-1954", 1954 r.
Estymacja: 2 200 - 3 500 zł
77
Aleksander Kornijasz
Plakat - "Pomnik Lenina w Nowej Hucie", 1970 r.
Estymacja: 500 - 1 000 zł
78
Berman Mieczysław i Krajewski Juliusz
Plakat - "Senat jest hamulcem postępu", 1946 r.
Cena wylicytowana: 2 200 zł
79
Plakat - "Feliks Dzierżyński"
Cena wylicytowana: 500 zł
80
Plakat - "Naprzód ku nowym zwycięstwom budowy socjalizmu!", 1946 r.
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
81
Plakat - "Kobieta w ZSRR ma równe prawa z mężczyzną", 1946 r.
Cena wylicytowana: 800 zł
82
Plakat - "Młodzi do szeregów ZWM", lata 40. XX w.
Estymacja: 500 - 1 000 zł
83
Waldemar Świerzy
Plakat - "ZMS - Myślą i czynem z III Zjazdem Partii"
* Cena wylicytowana: 400 zł
84
Leszek Hołdanowicz
Plakat - "68 Rocznica Wielkiego Października", 1985 r.
Cena wylicytowana: 350 zł
85
Jerzy Flisak
Ilustracja satyryczna - Rozmowa z masami
Cena wylicytowana: 600 zł
86
Jerzy Flisak
Ilustracja satyryczna - "Towarzyszu Sekretarzu, tutaj!"
Cena wylicytowana: 600 zł
87
Eryk Lipiński
Ilustracja satyryczna do czasopisma Szpilki - "Jak się towarzysze nauczyli ode mnie murować, tak i murują", 1956 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
88
Jerzy Flisak
Ilustracja satyryczna - Budownictwo wielkopłytowe, lata 70. XX w.
Cena wylicytowana: 1 600 zł
89
Waldemar Andrzejewski
Projekt plakatu - "25 rocznica układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Polską i ZSRR"', lata 70. XX w.
Estymacja: 1 500 - 4 000 zł
90
Maria Nesterowa Berzina
Plakat - Buduj tężyznę fizyczną, 1946 r.
Cena wylicytowana: 1 300 zł
91
Plakat - "Zwycięstwo", lata 70. XX w.
Estymacja: 500 - 1 000 zł
92
Jan Weselik
Przy pracy, lata 50/60. XX w.
Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
93
Janusz Czarnecki
Na przerwie w hucie, lata 50. XX w.
Estymacja: 1 000 - 1 800 zł
94
Jan Weselik
Palenie surowo wzbronione, lata 50/60. XX w.
Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
95
Janusz Czarnecki
Hutnicy, lata 50. XX w.
Estymacja: 1 000 - 1 800 zł
96
Jan Weselik
Maszyna włókiennicza, lata 50/60. XX w.
Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
97
Janusz Czarnecki
Hutnik, lata 50. XX w.
Estymacja: 1 000 - 1 800 zł
98
Wiesław Prażuch
Narodowe Święto Odrodzenia Polski, 1953/2013 r.
Cena wylicytowana: 1 800 zł
99
Wiesław Prażuch
Narodowe Święto Odrodzenia Polski, 1953/2013 r.
Cena wylicytowana: 600 zł
100
Anna Małgorzata Pietuszko-Wdowińska
Chcemy jeść żywność dla dzieci, lata 80. XX w.
Estymacja: 1 600 - 2 500 zł
101
Bogdan Łopieński
Pochód 1-majowy, 1974/2008 r.
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
102
Bogdan Łopieński
"Przyśpieszamy obywatele", 1973/2009 r.
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
103
Bogdan Łopieński
Fidel Castro i Edward Gierek, 1972 r.
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
104
Wiesław Prażuch
Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina w Warszawie, 1955/2013 r.
Cena wylicytowana: 1 300 zł
105
Jan Kosidowski
Narodowe Święto Odrodzenia Polski, 1953/2013 r.
Cena wylicytowana: 1 600 zł
106
Jan Kosidowski
Centralne Dożynki w Warszawie, 1955/2013 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
107
Wiesław Prażuch
1 maja, 1953/2013 r.
Cena wylicytowana: 500 zł
108
Zygmunt Rytka
Komitet do Spraw Radia i Telewizji, lata 70. XX w.
Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
109
Jarosław Wiktorowicz Titow
"Trener - ranek na stadionie", 1987 r.
Cena wylicytowana: 3 000 zł
110
Kwietnik
Cena wylicytowana: 1 600 zł
111
Wincenty Potacki
Serwis do kawy "June" (dla 6 osób)
Cena wylicytowana: 700 zł
112
Meisner Krzysztof i Rutkowski Olgierd
Aparat fotograficzny "Alfa"
Cena wylicytowana: 900 zł
113
Regał w typie projektów Roberta Heala
Cena wylicytowana: 5 500 zł
114
Stolik radiowo-telewizyjny
Cena wylicytowana: 500 zł
115
Zakłady Metalowe "Łucznik" w Radomiu
Walizkowa maszyna do pisania 'Predom 1303'
* Cena wylicytowana: 100 zł
116
Stolik telewizyjno-radiowy
Cena wylicytowana: 250 zł
117
Łódzkie Zakłady Radiowe "Fonica"
Adapter "Bambino-2", 1969 r.
Cena wylicytowana: 150 zł
118
Para krzeseł z Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 1955 r.
Cena wylicytowana: 3 200 zł
119
Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "POLAM", Radom
Stolik z lampką
Cena wylicytowana: 100 zł
120
Trzcianeckie Fabryki Mebli w Trzciance
Witryna
* Cena wylicytowana: 100 zł
121
Automat do gier "Herby"
Cena wylicytowana: 1 500 zł
122
Witrynka
* Cena wylicytowana: 100 zł
123
Popiersie Marksa, 1961 r.
Estymacja: 500 - 1 000 zł
124
Huta "Silesia" w Rybniku
Taca z okazji 100 rocznicy urodzin Lenina
Estymacja: 500 - 800 zł
125
Jerzy Leski
"Elektrorobotnik", po 1962 r.
Cena wylicytowana: 3 000 zł
126
Władysław Miecznik
Bokser, lata 70. XX w.
Cena wylicytowana: 3 000 zł
127
Zygmunt Brachmański
Statuetka górnicza
Cena: 8 300 zł
128
Piłkarz, 2 poł. XX w.
Estymacja: 1 300 - 1 800 zł
129
Czechosłowacja
Skuter "Jawa 50", typ 20
Cena wylicytowana: 8 000 zł
130
Motoprojekt Polmo
Projekt albumu "Przemysł motoryzacyjny", 1974 r.
Cena wylicytowana: 300 zł
131
Zakłady Porcelany i Porcelitu w Chodzieży
Talerz okolicznościowy "1WDP Lenino-Berlin"
Cena wylicytowana: 100 zł
132
Zakład Porcelany Stołowej "Krzysztof" w Wałbrzychu
Talerz z portretem Bolesława Bieruta
Estymacja: 400 - 600 zł
133
Talerz okolicznościowy "XXX - lat Służby w Organach Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego"
Cena wylicytowana: 200 zł
134
Mirostowickie Zakłady Ceramiczne w Mirostowicach Dolnych
Talerz "Jednostka Wojskowa 3118"
Cena wylicytowana: 100 zł
135
Zakłady Porcelany i Porcelitu w Chodzieży
Talerz okolicznościowy "Państwowa Inspekcja Sanitarna"
Cena wylicytowana: 500 zł
136
Zakłady Porcelitu Stołowego "Pruszków" w Pruszkowie
Talerz okolicznościowy
Cena wylicytowana: 200 zł
137
Zakład Porcelany Stołowej "Wałbrzych" w Wałbrzychu
Talerz "Śląski Okręg Wojskowy"
Cena wylicytowana: 100 zł
138
Huta "Julia", Piechowice
Talerz pamiątkowy
Cena wylicytowana: 100 zł
139
Godło Państwowe PRL
Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
140
Godło PRL
Cena wylicytowana: 250 zł
141
Godło ZBoWiD-u
Estymacja: 300 - 800 zł
142
Warszawa
Pierścionek pamiątkowy na 30-lecie PRL
Cena wylicytowana: 200 zł
143
Stanisław Łoza i Gepner
Medal "Za Warszawę 1939 - 1945"
Cena wylicytowana: 50 zł
144
Krzyż "Partyzantom"
Cena wylicytowana: 50 zł
145
Medal "Zwycięstwo i Wolność 1945"
Cena wylicytowana: 50 zł
146
Pudełeczko na karty
Cena wylicytowana: 50 zł
147
Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej
Wazon "Wojska Obrony Powietrznej Kraju"
Cena wylicytowana: 800 zł
148
Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej
Wazon "Jednostka Wojskowa im. Powstańców Śląskich"
Cena wylicytowana: 100 zł
149
Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej
Wazon "Wojska Obrony Powietrznej Kraju"
Cena wylicytowana: 700 zł
150
Wazon okolicznościowy "1944-7-X-1984 | 40 Rocznica MOiSB'
Estymacja: 300 - 500 zł
151
Huta Szkła Zawiercie
Wazon jubileuszowy "966-1966"
Cena wylicytowana: 600 zł
152
Huta "Julia", Piechowice
Wazon okolicznościowy "30 lat Żołnierskiej Służby"
Cena wylicytowana: 200 zł
153
Zakłady Porcelany i Porcelitu w Chodzieży
Wazon "Centralne Dożynki | Koszalin 75"
Cena wylicytowana: 500 zł
154
Zakłdy Porcelany Stołowej "Lubiana" w Wałbrzychu
Wazonik z godłem ZBOWid-u
Estymacja: 200 - 400 zł
155
Jan Sylwester Drost
Wazon
Estymacja: 400 - 600 zł
156
Jan Sylwester Drost
Wazon
Estymacja: 400 - 600 zł
157
Zbigniew Horbowy
Komplet 6 szklanek
Cena wylicytowana: 200 zł
158
Zbigniew Horbowy
Para kieliszków do wina
Cena wylicytowana: 300 zł
159
Jan Sylwester Drost
Wazon "Asteroid"
Cena wylicytowana: 400 zł
160
Zbigniew Horbowy
Butla
Cena wylicytowana: 400 zł
161
Jan Sylwester Drost
Wazon "Asteroid"
Cena wylicytowana: 800 zł
162
Jan Sylwester Drost
Wazon "Asteroid"
Cena wylicytowana: 600 zł
163
Zbigniew Horbowy
Dzban
Cena wylicytowana: 200 zł
164
Zbigniew Horbowy
Wazon z uszami
Cena wylicytowana: 400 zł
165
Zbigniew Horbowy
Wazon z falistym wylewem
Estymacja: 400 - 800 zł
166
Zbigniew Horbowy
Dzban
Cena wylicytowana: 200 zł
167
Zbigniew Horbowy
Paterka z falistym brzegiem
Cena wylicytowana: 200 zł
168
Zbigniew Horbowy
Komplet 6 szklanek do napojów
Cena wylicytowana: 300 zł
169
Zbigniew Horbowy
Para kielichów
Cena wylicytowana: 200 zł
170
Zbigniew Horbowy
Wazon
Estymacja: 400 - 800 zł
171
Zbigniew Horbowy
Lichtarz
Cena wylicytowana: 100 zł
172
Zbigniew Horbowy
Wazon
Estymacja: 400 - 800 zł
173
Zbigniew Horbowy
Lichtarz
Cena wylicytowana: 100 zł
174
Zbigniew Horbowy
Wazon
Cena wylicytowana: 400 zł
175
Zbigniew Horbowy
Wazon
Cena wylicytowana: 100 zł
176
Zbigniew Horbowy
Wazon
Cena wylicytowana: 200 zł
177
Huta Szkła Gospodarczego "Ząbkowice"
Świecznik "Karolinka"
Cena wylicytowana: 400 zł
178
Huta Szkła Gospodarczego "Ząbkowice"
Świecznik "Karolinka"
Cena wylicytowana: 400 zł
179
Wit Płażewski
Kosz do owoców, wzór nr 199
Estymacja: 600 - 1 000 zł
180
Elżbieta Piwek-Białoborska
Garnitur do ciast, wzór nr 183
Estymacja: 400 - 600 zł
181
Elżbieta Piwek-Białoborska
Patera
Estymacja: 400 - 600 zł
182
Zakłady Fajansu "Włocławek" we Włocławku
Tacka
Estymacja: 300 - 600 zł
183
Zakłady Fajansu "Włocławek" we Włocławku
Wazon w typie "Picasso" z czarno-białą dekoracją
Estymacja: 500 - 800 zł
184
Wit Płażewski
Wazon, wzór nr 433
Estymacja: 500 - 700 zł
185
Zakłady Fajansu "Włocławek" we Włocławku
Mlecznik
Estymacja: 200 - 400 zł
186
Zakłady Fajansu "Włocławek" we Włocławku
Mlecznik
Estymacja: 200 - 400 zł
187
Elżbieta Piwek-Białoborska
Talerzyk deserowy, wzór nr 183
Estymacja: 200 - 400 zł
188
Zakłady Fajansu "Włocławek" we Włocławku
Komplet: wazon i żardniera
Estymacja: 1 200 - 1 600 zł
189
Wit Płażewski
Popielniczka, wzór nr 305
Estymacja: 200 - 400 zł
190
Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Bombonierka, wzór nr 263
Estymacja: 400 - 600 zł
191
Elżbieta Piwek-Białoborska
Patera na ciasto, wzór nr 183
Cena wylicytowana: 500 zł
192
Jan Sowiński
Bombonierka, wzór nr 417
Estymacja: 300 - 500 zł
193
Spółdzielnia "Kamionka" w Łysej Górze
Wazon
Estymacja: 300 - 500 zł
194
Zakłady Fajansu "Włocławek" we Włocławku
Wazon, wzór nr 243
Estymacja: 400 - 600 zł
195
Zakład Porcelany Stołowej "Wawel" w Wałbrzychu
Wazon
Estymacja: 500 - 800 zł
196
Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej
Wazon -"Flora"
Estymacja: 300 - 500 zł
197
Zygmunt Buksowicz
Wazon wiszący
Cena wylicytowana: 500 zł
198
Zygmunt Buksowicz
Wazon
Estymacja: 400 - 600 zł
199
Zygmunt Buksowicz
Zegar
Cena wylicytowana: 150 zł
200
Zygmunt Buksowicz
Lampka-pochłaniacz zapachów w kształcie rybki
* Cena wylicytowana: 100 zł
201
Zakład Porcelany Stołowej "Wawel" w Wałbrzychu
Paterka
Estymacja: 300 - 500 zł
202
Leszek Nowosielski
Wazon
Cena wylicytowana: 1 000 zł
203
Zbigniewa Śliwowska-Wawrzyniak
Wazon "Calypso"
Cena wylicytowana: 300 zł
204
Zakłady Porcelitu Stołowego "Pruszków" w Pruszkowie
Wazon
Cena wylicytowana: 300 zł
205
Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Wazon kręcony z otworem
Cena wylicytowana: 200 zł
206
Danuta Duszniak
Wazon - "Kostka"
Estymacja: 400 - 600 zł
207
Wincenty Potacki
Wazon "Lidia"
Estymacja: 400 - 600 zł
208
Zakład Porcelany Stołowej "Wałbrzych" w Wałbrzychu
Wazonik z uchwytem
Cena wylicytowana: 400 zł
209
Mirostowickie Zakłady Ceramiczne w Mirostowicach Dolnych
Wazonik
Estymacja: 200 - 400 zł
210
Spółdzielnia "Ceramika Artystyczna" w Bolesławcu
Ikebana
Estymacja: 200 - 400 zł
211
Zygmunt Buksowicz
Serwis do kawy (dla 6 osób)
Cena wylicytowana: 5 500 zł
212
Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Serwis dla lalek
Estymacja: 200 - 400 zł
213
Wincenty Potacki
Komplet talerzyków deserowych z serwisu "Krokus" (6 szt.)
Cena wylicytowana: 400 zł
214
Zbigniew Michał Stadnicki
Zestaw do kawy "Ewa" (dla 4 osób)
Cena wylicytowana: 700 zł
215
Wincenty Potacki
Serwis "Mariell" do herbaty (dla 6 osób)
Cena wylicytowana: 1 200 zł
216
Zofia Galińska
Zestaw do kawy "Kajtek" (dla 4 osób)
Estymacja: 400 - 600 zł
217
Mirostowickie Zakłady Ceramiczne w Mirostowicach Dolnych
Naczynie z pokrywą i 8 salaterek
Cena wylicytowana: 300 zł
218
Zakład Porcelany Stołowej "Wawel" w Wałbrzychu
Waza
Estymacja: 300 - 500 zł
219
Dzbanek
Estymacja: 200 - 400 zł
220
Danuta Duszniak
Popielniczka "Liść"
Cena wylicytowana: 500 zł
221
Wincenty Potacki
Zestaw do kawy "Goplana" (dla 5 osób)
Cena wylicytowana: 800 zł
222
Fabryka Porcelany im. Łomonosowa w Leningradzie
Figurka - Chłopiec z książką
Estymacja: 500 - 700 zł
223
Figurka - Baba rosyjska
Cena: 9 500 zł
224
Henryk Jędrasiak
Figurka - "Sudanka"
Cena wylicytowana: 700 zł
225
Henryk Jędrasiak
Figurka - "Sudanka"
Cena wylicytowana: 700 zł
226
Mieczysław Naruszewicz
Figurka - "Mazowsze"
Estymacja: 1 600 - 2 200 zł
227
Hanna Orthwein
Figurka - "Murzyn"
Cena wylicytowana: 500 zł
228
Fabryka Porcelany im. Łomonosowa w Leningradzie
Figurka - Bokser
Cena wylicytowana: 400 zł
229
Zakłady Porcelany i Porcelitu w Chodzieży
Figurka - Owczarek
Cena wylicytowana: 100 zł
230
Fabryka Porcelany im. Łomonosowa w Leningradzie
Figurka - Małpka
Cena wylicytowana: 50 zł
231
Fabryka Porcelany im. Łomonosowa w Leningradzie
Figurka - Małpka
Cena wylicytowana: 50 zł
232
Zakłady Porcelany i Porcelitu w Chodzieży
Figurka - Spaniel
Estymacja: 400 - 600 zł
233
Zakłady Porcelany i Porcelitu w Chodzieży
Figurka - Zajączek
Estymacja: 200 - 400 zł
234
Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych "Steatyt" w Katowicach
Figurka - Kaczka
Estymacja: 200 - 400 zł
235
Mieczysław Naruszewicz
Figurka - "Kaczka krocząca"
* Cena wylicytowana: 400 zł
236
Fabryka Porcelany im. Łomonosowa w Leningradzie
Figurka - Niedźwiadek
Estymacja: 300 - 500 zł
237
Figurka - Niedźwiedź
Estymacja: 300 - 500 zł
238
Zakłady Porcelany i Porcelitu w Chodzieży
Figurka - Kogucik
Estymacja: 400 - 600 zł
239
Zdana Kosicka
Figurka - "Konik mały"
Estymacja: 300 - 500 zł
240
Hanna Orthwein
Figurka - "Bażant królewski"
Estymacja: 700 - 1 000 zł
241
Mieczysław Naruszewicz
Figurka - "Bocian"
* Cena wylicytowana: 500 zł
242
Kazimierz Czuba
Figurka - "Zajączek"
Cena wylicytowana: 200 zł
243
Mieczysław Naruszewicz
Figurka - "Siedzący lis"
Estymacja: 500 - 800 zł
244
Mieczysław Naruszewicz
Figurka - leżący kot
* Cena wylicytowana: 600 zł
245
Mieczysław Naruszewicz
Figurka - "Żubr"
Cena wylicytowana: 1 200 zł
246
Mieczysław Naruszewicz
Figurka - "Pantera"
Cena wylicytowana: 1 200 zł
247
Lubomir Tomaszewski
Figurka - "Kruk zbrojny"
* Cena wylicytowana: 1 200 zł

Twoje wybrane obiekty

Rodzaj wydruku