Sztuka Współczesna. Instalacje - Environment - Nowe Media (wyniki)
3 grudnia 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
221

Cena wylicytowana: 28 000 zł

brąz, bursztyn naturalny, śr.:38 cm
obiekt został odlany z brązu metodą na wosk tracony
ID: 92876
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • "Królestwo”, Galeria Piekary, Poznań, 11.02–3.03.2009
Więcej informacji
Dorota Nieznalska w swojej twórczości porusza zagadnienia związane z symbolami religijnymi. W swoich realizacjach w krytyczny sposób odnosi się do problemu silnej tradycji katolickiej w Polsce oraz męskiej dominacji w sferze społecznej. Obecne w twórczości Nieznalskiej są także wątki tożsamości, a w szczególności – stereotypowych ról kobiecych i męskich. Prezentowany obiekt „Złota Królowa” został odlany z brązu. Ostre zakończenia korony cierniowej autorka wykonała za pomocą ręcznie szlifowanego, naturalnego bursztynu. Połyskujący kamień kontrastuje z głęboką czerwienią poduszki, na której zaprezentowano pracę. Jak podkreśla artystka, zrealizowała koronę w konwencji kiczu. Jednocześnie obiekt prezentowany jest na szkarłatnej poduszce, przez co nawiązuje do sposobu eksponowania relikwii lub drogocennych obiektów wystawianych w muzeach. Korona przywołuje skojarzenia z regaliami królewskimi, co prowadzi do interpretacji pracy jako symbolu władzy. Wyjątkowym elementem w zaprezentowanej pracy jest bursztyn. Dzięki przedstawionemu dziełu artystka została laureatką Gdańskiego Biennale Sztuki w 2010, który odbył się pod hasłem „Tożsamość miejsca”. Twórczyni podkreślała, że w wyborze materiału zainspirowała się gdańskimi kościołami i w sposób bezpośredni nawiązuje do swego miasta, jego historii oraz tożsamości. Z drugiej strony użycie bursztynu można interpretować w znacznie szerszym kontekście. Materiał ten nieraz określa się mianem płonącego kamienia lub słońca. Do dziś zachowały się także bursztynowe wisiorki z epoki kamienia, które zapewne służyły jako amulety chroniące przed złem i nieszczęśliwymi wypadkami. Artystka skupia się w swoich pracach na problemie społecznego oraz historycznego uwarunkowania człowieka i jego cielesności w kontekście polskiej rzeczywistości katolickiej. Nieraz odnosi się krytycznie do polskiego romantyzmu. W wielu pracach, m.in. w „Wieńcu mistycznym” czy „Królu Polski”, Nieznalska używa motywu korony cierniowej, nawiązując do wątków pasyjnych.