Aukcja Sztuki Współczesnej
23 czerwca 2015 godz. 19:00