Zygmunt Acedański

O artyście

(1909 Przemyśl - 1991 Przemyśl)
studiował na Wydziale Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie w latach 1927-1932. Był członkiem Związku Lwowskich Artystów Grafików (od 1935), Towarzystwa Artystów Grafików w Krakowie (od 1936), Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków we Lwowie (od 1937) i ZPAP (od 1945). Działał we Lwowie, od 1946 w Gliwicach. Był laureatem nagród plastycznych Miasta Gliwice w latach 1950, 1951, 1970. Zajmował się malarstwem (sztalugowym i ściennym), rysunkiem, grafiką warsztatową (drzeworyt, linoryt, litografia, monotypia) i użytkową (plakat, grafika reklamowa), wystawiennictwem. Wraz z żoną, Zofią Nowakowską-Acedańską, również graficzką, współorganizowali polskie życie artystyczne na Górnym Śląsku po II wojnie światowej. Obok Aleksandra Raka, Pawła Stellera i in. są uważani za patronów lokalnego środowiska artystycznego i sztuki tego regionu.