Patryk Adach

O artyście

(ur. 1994)
Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Lublinie. Ukończywszy studia na Politechnice Lubelskiej z tytułem inżyniera architekta, zdecydował całkowicie poświęcić się rysowaniu. Artyści, którzy w największym stopniu inspirują Patryka do pracy to: Zdzisław Beksiński, Hans Rudolf Giger, Peter Gric oraz Gustave Dore. Surrealistyczne wizje z ich twórczości zachęciły go do wyrażania własnych odczuć wobec rzeczywistości. Elementem rozpoznawalnym dla jego prac jest rozpad i ruch materii przedstawionego świata, motywowane myślą Heraklita: "Wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu".