Michał Krzemiński

O artyście

(ur. 1993, Starachowice)

W 2018 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, spec. Arteterapia w Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dyplom artystyczny „Znaki codzienności” obronił w pracowni malarstwa dr hab. prof. APS Grzegorza Mroczkowskiego, pracę magisterską teoretyczną "Konteksty malarstwa rodzajowego" napisał pod opieką dr Magdaleny Janoty-Bzowskiej. Uzyskał tytuł magistra sztuki. Zainteresowana artystyczne Michała Krzemińskiego skupiają się głównie wokół malarstwa figuratywnego, malarstwa rodzajowego, konceptualizmu i sztuki krytycznej. Obrazy, tworzone przez artystę, dotykają tematu reprezentacji codzienności, której doświadcza. Stanowią wnikliwe spojrzenie i zarazem komentarz na rzeczywistość i relacje społeczne XXI wieku, które warunkowane są współczesną technologią, technizacją i cyfryzacją świata. Obrazy Krzemińskiego były prezentowane, m.in. w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, Galerii "Nasza Ściana" Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, a także w Muzeum Narodowym w Krakowie.