Mariusz Mierzejewski

O artyście

(ur. 1981 r., Warszawa)
Absolwent Malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiował w Pracowni Jacka Wojciechowskiego i Jana Gryki. Od roku 2007 mieszka i pracuje w Warszawie. W 2011 roku otrzymał "wyróżnienie honorowe" na II Triennale Malarstwa ANIMALIS w Chorzowie. W 2016 roku zdobył II nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie Kolaż Asamblaż/BWA Olkusz.