Maria Targońska

O artyście

(ur. 1954)
Urodzona w 1954 r. Profesor ASP w Gdańsku. Studiowała w PWSSP (ASP) w Gdańsku w latach 1975–1980. Dyplom uzyskała w pracowni prof. K. Śramkiewicza w 1980.Od 1981 r. pracuje na macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku profesora – kieruje Katedrą Rysunku na Wydziale Malarstwa. Od 2009 r. członek Komisji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego d.s. oceny szkół artystycznych. Laureatka wielu nagród i wyróźnień w dziedzinie rysunku. Jej prace były prezentowane na ponad 30 wystawach indywidualnych i 250 zbiorowych w kraju i za granicą.