Karolina Jarmolińska

O artyście

(ur. 1985)
2006-2011 - studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, 2004-2010 - studia na kierunku Historia Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskeigo w Warszawie. Wystawy indywidualne: 2011 - "Z prochu powstałeś...",UKSW w Wraszawie; 2011 - Wystawa Rysunku: Karolina Jarmolińska. Łukasz Zedlewski, ASP w Warszawie. Interesują ją ludezie: ich psychika, emocje, osobowść. Artsyka, na postawie obserwacji, stara sie intuicyjnie odczytać ich twarze. Drugim tematem, który ją zajmuje, jest: śmierć, wspomnienia, pamięć. Egzystencja ludzka. "Trwanie w świecie" w kotekście upływu czasu. Śmierć - jedna z niewielu pewnych rzeczy w naszym zyciu - odrywa od obowiązków, zwraca myśli w stronę własnej egzystencji. Zadziwiająca jest też potrzeba pamieci o zmarłych i o tych z naszej pzreszłości.