Grzegorz Kozera

O artyście

(ur. 1983, Warszawa)
W latach 1998–2003 nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. W latach 2003–2008 studia na wydziale Historii Sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2006 studia na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Profesora Andrzeja Rysińskiego. Od 2007 roku studia w pracowni mistrzowskiej prof. Leona Tarasewicza oraz pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Doroty Grynczel. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek i tkaninę artystyczną. Mieszka i pracuje w Warszawie.