Antoni Bieszczad

O artyście

(1915 Niedźwiada - 1980 Kraków)
W roku 1936 rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem (późniejszy Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara) pod kierunkiem Romana Olszowskiego. W 1939 r. skończył szkołę i został powołany do służby wojskowej w 16. pułku piechoty w Tarnowie. Po kampanii wrześniowej wrócił do domu rodzinnego, gdzie rozpoczął samodzielną pracę rzeźbiarską. Włączył się w nurt akcji podziemnej w szeregach AK. Po wojnie, od roku 1945 studiował rzeźbę w krakowskiej Akademii Sztuk Plastycznych pod kierunkiem prof. Xawerego Dunikowskiego i doc. Stanisława Popławskiego uczęszczając równolegle (1946/47) do Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Studia ukończył w 1950 r., dyplom uzyskał w roku 1955. Na stałe związał się z Krakowem. W 1951 roku podjął pracę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Pracował jako plastyk w dziale wystaw objazdowych, jak również przy urządzaniu wystaw czasowych i stałych w galeriach muzeum. Był członkiem muzealnej komisji do spraw oceny i wyceny artystycznej, a po utworzeniu Pracowni Renowacji Rzemiosła Artystycznego, został jej kierownikiem. Równoległym polem działalności Antoniego Bieszczada było środowisko artystyczne Krakowa. Od roku 1954 był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków . Pełnił funkcje rzeczoznawcy Zakładów Artystycznych ARA i PSP, członka Zarządu Sekcji Rzeźby ZPAP, komisarza kilku wystaw okręgowych w Krakowie oraz przez kilka lat komisarza wystawy "Rzeźba Roku". Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych plenerach i wystawach.