XXI Aukcja Sztuki Współczesnej (wyniki)
15 grudnia 2011 godz. 20:00