Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka (wyniki)
28 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 100 zł
Numer obiektu na aukcji
23

Cena wylicytowana: 1 100 zł

kolaż/papier fotograficzny, 26 x 19 cm
sygnowany, opisany i datowany długopisem na odwrociu p.d.: 'GABRYEL', l.d.: 'Sztafeta 83 Ostrowy'
ID: 72422
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.