Tylko dla dorosłych. Sztuka i erotyka (wyniki)
28 stycznia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13

Cena wylicytowana: 26 000 zł

akryl/płótno, 65 x 54 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jan Dobkowski | "NASYCENIE" 1977 | AKRYL 65 x 54 cm'
ID: 79750
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.