Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
29 września 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
37

Cena wylicytowana: 11 000 zł

olej/płótno, 30,5 x 30,5 cm
sygnowany na odwrociu: 'ZBIGNIEW ROGALSKI'
datowany i opisany na nalepce na odwrociu: 'Z.Rogalski | Long play 03'
na odwrociu nalepka Galerii ŻAK | BRANICKA
ID: 88121
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Rogalski przez krytykę jest określany mianem „reżysera obrazów”. Do tworzenia narracyjnych, złożonych pod względem treści kompozycji artysta wykorzystuje zarówno doświadczenie fotograficznych ujęć, jak i techniczną sprawność warsztatu malarskiego. Swoje prace Rogalski często realizuje seriami, wykorzystując motywy gatunkowe, znane z malarstwa dawnego, takiego jak portrety, czy pejzaże. Malarstwo artysty jest rozpięte pomiędzy samem aktem malarskim, a znaczeniowymi oraz fabularnymi kontekstami odczytywanymi przez odbiorców jego prac. W pierwszej dekadzie swojej twórczej aktywności Rogalski zainteresował się tematyką powstawania różnorodnych efektów optycznych, czego przykładem może być prezentowana praca z 2003 roku. Jej kompozycja oscyluje pomiędzy abstrakcją a realizmem, a jej tematem jest płyta gramofonowa potocznie nazywana longplayem. Malarstwo Rogalskiego pełne jest odniesień oraz gier z przestrzennymi złudzeniami. Artysta w swojej twórczości częstokroć bowiem podejmuje problem percepcji oraz fizjologii widzenia. Sama płyta namalowana jest swobodnymi, jednolitymi pociągnięciami pędzla. Rogalskiemu oddało się oddać refleksy światła odbijające się na płycie oraz przynależną jej chropowatą, pełną wklęsłości oraz uwypukleń strukturę. Malarstwo Rogalskiego przez krytykę często przyrównywane jest do medium fotografii. Wynika to przede wszystkim z wyjątkowych umiejętności warsztatowych artysty, ale także ze względu na nowoczesną estetykę oraz sposób kadrowania.